Музей на киселото мляко

Музей на киселото мляко

Музеят на киселото мляко неслучайно се намира в село Студен извор (близо до Трън). Тук в годината на освобождението на българия се ражда д-р Стамен Григоров - откривателят на бактерията на киселото мляко Lactobacillus bulgaricus. Двуетажната сграда, където е подредена сбирката, се намира в близост до родната къща на д-р Григоров, в самия център на селото - голяма, спретната, с цветя и веещо се бъгарско знаме, няма как да я пропуснете. На долния етаж има малка сбирка със съдове и приспособления за правене на кисело мляко във времето на нашите прапрапрабаби, както и други инструменти и уреди, чиито функции в наши дни са забравени ( а за децата напълно неизвестни). Качите ли се по стълбите на спретнатата къщичка, ще проследите целия път на киселото мляко - от кравата, овцата и козата до преработвателния завод и магазина. Маршрутът на млякото е подреден от фигурки-играчки, а на табла над тях е разказана цялата му история.